Noaberschap

Noaberschop

animatie

Noaberschop (Nederlands: nabuurschap) zijn de gezamenlijke noabers (collega ondernemers) in een kleine sociale, ondernemende gemeenschap. Als we spreken over noaberschop dan staat daarin centraal de noaberplicht. Enige verplichting, de noabers (in business) bij te staan in raad en daad indien dat kan of nodig is.

Vanouds is het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die essentieel was voor de ‘twentse’ boeren. Later zijn zo ook de nodige coöperaties ontstaan. Noaberschop is vooral een begrip dat bekend is in de Achterhoek en Twente.

Vanuit deze Noaber gedachte is Noabers in Business ontstaan. (met mekoar en veur mekoar)

Vertaal je het Noaberschop door naar deze businessclub, dan staan we voor betrouwbaarheid, loyaliteit, vakmanschap maar ook voor gezelligheid; niet in woorden maar in daden!

Waar staan we voor

Relaties versterken en opbouwen

Maken van nieuwe en onderhouden van bestaande contacten, met andere woorden de kans om de juiste mensen te ontmoeten, die uw cyclus verkorten en uw helpen groter maken.

Het opdoen van kennis

Dankzij de profielen die de community-leden maken, verkrijgt u niet alleen informatie over de persoon in kwestie, maar ook over diensten, producten en - de onderlinge relaties tussen -ondernemingen.

Het stimuleren van innovatie

Deelname aan een netwerk vraagt van u bekendheid met de laatste ontwikkelingen, niet alleen op uw eigen vakgebied, maar ook van de 'groepen' waaraan u deelneemt.

Ideeën en opinies

Zoals bij elke uitwisseling van contacten, prikkelt een netwerksite niet alleen de creativiteit, maar ook de discussie. Een netwerk biedt u de kans anderen te overtuigen van uw mening over vraagstukken.

Informatie

Jan Meen (voorzitter) - t 06 54 29 64 03
Helmisch Ledeboer (penningmeester) - t 06 51 22 35 32

info@noabers-in-business.nl