Ton Veldscholte

at.advies

at.advies

Eigenaar

Ton Veldscholte als persoon

Ton is in 1960 geboren in Hengelo, is getrouwd en heeft 2 inmiddels uitgevlogen kinderen. Nog steeds is hij woonachtig in het mooie Hengelo daar waar hij graag fietst en fanatiek volleybalt en potje Golf speelt. Hoewel hij door zijn teamgenoten wordt geroemd om zijn sprongkracht blijft Ton in het dagelijks leven graag met beide voeten op de grond. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg is een uitspraak die Ton goed begrepen heeft. Kwaliteit van leven staat hoog in het vaandel bij Ton en het vinden van een goede balans tussen werk en privé is voor hem belangrijk.

Ook actief in/lid van:

Voorzitter Business club HVV Tubantia, MKB Twente, IKT, Duurzaam Netwerk Almelo

Ton Veldscholte als professional

Sociaal ondernemer in hart en nieren. Specialist op het gebied van sociale zekerheid en HRM in de breedste zin van het woord. Ton heeft sociaal verzekeringsrecht en HRM gestudeerd en zit sinds 1981 in het vak. Begonnen als procesbegeleider uitkeringen bij het UWV in Twente om daarna als aan de slag te gaan bij Achmea/Argnoaut. Daarna is de overstap gemaakt naar Arbodienst Assist Verzuim om vervolgens in 2012 in zijn huidige functie van directeur bij at.advies in Oldenzaal aan de slag te gaan. Altijd fanatiek en met een frisse blik gooit Ton graag de spreekwoordelijke
“knuppel in het hoederhok”.

at.advies als bedrijf

At.groep is een toonaangevend bedrijf dat mensen zo goed mogelijk ondersteunt en begeleidt bij vraagstukken op gebied van personeel, zorg en werk.
Vestigingen : Oldenzaal, Enschede, Doetinchem, Arnhem, Emmen, Rijswijk, Apeldoorn. Totaal aan medewerkers 164.
At.groep streeft ernaar om het meest toonaangevende bedrijf te zijn dat mensen zo goed mogelijk ondersteunt en begeleidt bij vraagstukken op het gebied van personeel, zorg en werk. Dit doen we door een multidisciplinaire aanpak te hanteren en praktisch mee te denken. We vervullen een 1-loketfunctie voor alles en iedereen die te maken heeft met arbeidsbemiddeling en zorg. We ondersteunen werkgever, werknemer, hulpbehoevende en uitkeringsgerechtigde in deze situatie en vinden het belangrijk dat er duurzame en maatwerkgerichte resultaten worden geboekt. We zijn innovatief in een steeds veranderende markt. Intern hanteren we een ketenaanpak, waarbij we met onze bedrijfsonderdelen nauw samenwerken en kennis en contacten delen. We hechten veel waarde aan deze sterke synergie en het grote netwerk dat we hierdoor tot onze beschikking hebben. Hierdoor zijn we in staat om effectief en kwalitatief te kunnen anticiperen op vraagstukken voor werk en zorg. We zijn gedreven om in deze tijd, waarin de overheid bezuinigt op het gebied van arbeidsbemiddeling en zorg, toch te blijven staan voor onze doelgroep! We ondersteunen werkgever, werknemer, hulpbehoevende en uitkeringsgerechtigde in hun situatie. Hierbij vinden we belangrijk dat we niet alleen vanuit één gebied handelen, maar vanuit de gehele keten bekijken waar we van toegevoegde waarde kunnen zijn. Vanuit onze keten aan diensten bieden we een volledige en sterke aanpak om in te spelen op de behoefte en kunnen we verrassend effectief te werk gaan.

• Re-integratie
• Arbeidskundig onderzoek
• Outplacement
• Casemanagement
• HR advies en ondersteuning
• burn-out en/of vitaliteit coaching

Nieuwe loot aan onze organisatie is het CONCEPT 32

Binnen CONCEPT32 staan de volgende 3 kernwaarden centraal en dat is:
LEREN – WERKEN – GROEIEN
In de samenwerking met bedrijven en organisaties levert CONCEPT32 een veilige en duurzame LeerWerkBijdrage aan de ontwikkeling van mensen die te maken hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of waar een zinvolle dagindeling ontbreekt.
We willen met de LeerWerkMethodiek van CONCEPT32 binnen de LeerWerkProjecten de beste LeerWerkPlekken creëren die toegankelijk zijn voor iedereen. We worden gedreven door een passie voor mensen in beweging met ontwikkeling als resultaat. We willen dat iedereen op een prettige en gezonde manier leert, werkt en groeit. Hierdoor staat binnen CONCEPT32 de mens centraal.

Team CONCEPT32 werkt in de uitvoering van haar LeerWerkConcept samen met bedrijven en organisaties aan persoonlijke ontplooiing d.m.v. duidelijkheid en klare taal over leren en werken met groei als gevolg. Onze samenwerkingspartners binnen CONCEPT32 bieden de functieprofielen en de functietaken. at.groep is vanuit haar rol volledig gefocust op de coaching en begeleiding van de medewerkers en deelnemers in de uitvoering van deze profielen en taken. Vanuit de samenwerking en de omarming van de bestaande werkgeverscultuur spannen we ons in dat iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheden met respect tot persoonlijke ontwikkeling kan komen binnen CONCEPT32.

Gedreven door CONCEPT32 is het team van CONCEPT32 ervan overtuigd dat mensen verbeteringen en oplossingen voor persoonlijke uitdagingen kunnen creëren door letterlijk in beweging te komen. Wij weten dat alleen door DOEN het verschil gemaakt kan worden en inmiddels heeft CONCEPT32 zich bewezen met de volgende unieke LeerWerkProjecten:
HAL32 – HOF32 – PUNT32 – HUIS32 – GROEP32 – EKO32

CONCEPT32 werkt voortdurend aan zichzelf ter verbetering van de LeerWerkMethodiek en de toepassing van haar LeerWerKConcept in samenwerking met bedrijven en organisaties op het gebied van:
DOELGERICHT – RESULTAATGERICHT – MENSGERICHT

at.advies

Ton Veldscholte
06-22337880
t.veldscholte@at-groep.nl
Hoofdkantoor
Marstseden 32
7547 TC Enschede
085 – 48 33 241
www.at-groep.nl