Doel van de Noabers in Business

Elkaar inspireren en informeren met kennis en visie als ook het genereren van businesskansen. Dit door gebruik te maken van elkaars netwerk (met mekoar en veur mekoar)

Uitgangspunten

 • Branche bescherming
 • Leden uitsluitend woonachtig of werkzaam in de regio Twente
 • Lidmaatschap afhankelijk van introductie en toelating
 • Lidmaatschap op persoonlijke titel (niet overdraagbaar)
 • Jaarlijkse bestuurswisseling
 • Wij vragen uiteraard commitment (noaberschop)

Kosten

De contributie is op jaarbasis (ca. 28 bijeenkomsten) € 650,- en is als volgt samengesteld

 • 2 keer ontbijtbijeenkomst per maand (€ 11,- per keer)
 • kwartaal activiteit (per keer € 75,-)
 • reserve potje
  Rekeningnr (IBAN). NL65RABO0135173817 (tnv. J. Rietman, Noabers in Business)

 

Waar staan we voor

Relaties versterken en opbouwen

Maken van nieuwe en onderhouden van bestaande contacten, met andere woorden de kans om de juiste mensen te ontmoeten, die uw cyclus verkorten en uw helpen groter maken.

Het opdoen van kennis

Dankzij de profielen die de community-leden maken, verkrijgt u niet alleen informatie over de persoon in kwestie, maar ook over diensten, producten en – de onderlinge relaties tussen -ondernemingen.

Het stimuleren van innovatie

Deelname aan een netwerk vraagt van u bekendheid met de laatste ontwikkelingen, niet alleen op uw eigen vakgebied, maar ook van de ‘groepen’ waaraan u deelneemt.

Ideeën en opinies

Zoals bij elke uitwisseling van contacten, prikkelt een netwerksite niet alleen de creativiteit, maar ook de discussie. Een netwerk biedt u de kans anderen te overtuigen van uw mening over vraagstukken.

Interesse om eens te komen kijken?

Neem contact op:

T 074 376 5111 – Han Evers (Voorzitter)
E info@noabers-in-business.nl