Judith Lansink

MET architecten

MET architecten

Architect/eigenaar

Judith Lansink als persoon

Als architect, ondernemer en onderzoeker streef ik naar het verweven van innovatie in elk project. Mijn werk draait niet alleen om het ontwerpen van gebouwen, maar ook om het samenbrengen van mensen en ideeën. Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking en het verbinden van diverse perspectieven. Mijn ervaring in hetwerken binnen de triple helix – het samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – heeft me geleerd hoe waardevol het is om verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen om tot vernieuwende oplossingen te komen. Mijn streven is om niet alleen functionele en duurzame ontwerpen te leveren, maar ook om een blijvende positieve impact te hebben op de omgeving waarin mijn projecten tot leven komen, niet alleen door mijn creaties, maar ook door mijn ervaringen te delen en kennis over te dragen in o.a. het onderwijs:
– gastdocent Saxion, Academie Business, Building & Technology
– gastdocent Saxion, Vastgoedkunde
– gastdocent Artez, Academie van Bouwkunst Arnhem

Waarom ben je lid van NiB?

Noabers past goed bij MET. Samen inspireren, ondernemen en groeien. Een club met een lekkere ‘down to earth’ sfeer. Bijzonder is het delen van ondernemersverhalen en vraagstukken; en dan niet enkel en alleen de successtories. Mooie discussies over actuele thema’s en verschillende inzichten vanuit een verscheidenheid aan professies en achtergronden maakt het een interessant (en bont) gezelschap. Een gezamenlijke, professionele, mindset en een hoop gezelligheid gaan bij Noabers hand in hand.

MET architecten

MET is een architectenbureau dat zich niet alleen in vormgeving wil onderscheiden, maar juist ook in werkwijze. Gedurend het ontwerp- en ontwikkelproces zoeken we het spanningsveld op tussen efficiëntie en impact. Door ontwerpend onderzoek komen we vanuit analyse, zowel technisch als empatisch, naar concrete ontwerpvoorstellen samen MET opdrachtgever en stakeholders. We werken o.a. MET gemeentes, corporaties, ontwikkelaars en particulieren.

De Coöperatie 48, 7514 JK Enschede
judith@metarchitecten
06-10984254